Registrace předběžného zájmu

Již brzy!

Připravujeme pro Vás nabídku nového bydlení v rodinných domech ve Statenicích, nedaleko od Prahy. Pokud máte zájem o přednostní kontaktování před zahájením prodeje, prosíme REGISTRUJTE svůj předběžný zájem.

Podmínky použití webu

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu Aura Statenice, jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jaké jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována či měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.

Máte předběžný zájem o projekt?

Informujeme o zpracování osobních údajů.